Izrael speciál

Sleva 1000 Kč: Speciální cena 31.990,- Kč platná pouze pro členy a přátele České numismatické společnosti do 15. 12. 2023


Cena včetně tax:
32.990,- Kč


Délka pobytu: 8 dnů
08.04. - 15.04.2024

Objednat zájezd

7 pobytových dnů v Izraeli se speciálním programem. Návštěva dostupných biblických míst, např. nabatejské město Avdat, kráter Ramon v Negevské poušti, pevnost Masada, Jeruzalém – Chrámová hora, izraelské národní muzeum, Olivová hora, Golgota, Zeď nářků, pevnost Herodion, Betlém, údolí Wadi Quelt, Jericho, koupání v letovisku Eilat v Rudém moři a dále i v Mrtvém moři – ideální pro neplavce.

ZÁJEZD POŘÁDÁ: CK AVETOUR s.r.o.

ODBORNÝ DOPROVOD: PhDr. et Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.

UBYTOVÁNÍ: 2x v Eilat a 4x v Betlémě v *** hotelích (místní klasifikace) s polopenzí ve 2–3lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy zásadně na 2lůžkovém pokoji.

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Palestině doprava klimatizovaným turistickým autobusem.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha, turistický klimatizovaný autobus v Izraeli a Palestině, letištní bezpečnostní taxy, palivový příplatek, 6x ubytování s polopenzí, servis průvodkyně, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: příplatek 150 USD – platí se až v Izraeli pouze v USD (vstupy do vybraných hrazených objektů, výjezd lanovkou na pevnost Masada a zpět včetně vstupu, bakšiš na hotel, pro řidiče autobusu, servis místního průvodce), *cestovní pojištění + pojištění storna zájezdu 590 Kč / 26 Eur / os. /pobyt, NEBO cestovní pojištění 290 Kč / 13 Eur / os. / pobyt, v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, dodatečně nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz  www.avetour.cz/pojisteni.html), jednolůžkový pokoj 5 990 Kč / 260 Eur / pobyt.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je třeba uhradit zálohu v minimální výši 990 Kč / 43 Eur / os., zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na email: eva@izraeltour.cz

Po připsání zálohy (platby) na náš účet potvrdíme kopii smlouvy zpět, záloha 12 000 Kč / 520 Eur / os. je splatná do 29. 1. 2024, doplatek zájezdu je splatný do 23. 2. 2024, finální pokyny a informace k odletu obdržíte tři týdny před odletem, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu – striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována do 22 Kč / USD a do 23,5 Kč / Euro, minimální počet účastníků: 40.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, osušky (koupání v moři), pokrývku hlavy, boty do vody, opalovací krém, zcela orientační kapesné ve výši od 250 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 20–25°C.

Denní program zájezdu Izrael speciál v termínu 8. 4. – 15. 4. 2024

8. 4. pondělí – sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla v 19:00 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 na konci terminálu u prosklené stěny, vlastní odlet je ve 22:15 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodu bezpečnostních kontrol, přílet ve 3:05 hod. místního času do Tel Avivu.

9. 4. úterý – ranní přejezd Negevskou pouští, kratší zastávka pod nabatejským městem Avdat – významná křižovatka karavan ve starověku, hroby izraelského premiéra Davida ben Guriona a jeho manželky na skalním útesu poblíž pouštního kibucu Sde Boker, který pomáhal budovat, Micpe Ramon – úchvatná přírodní scenérie kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka Ha Gamal – izraelský „Grand Canyon“, procházka po písečných dunách Kasuy, odpoledne příjezd do Eilatu – nejjižnější letovisko u Rudého moře, možnost koupání na veřejné pláži – večeře, nocleh.

10. 4. středa – snídaně, Timna – národní park s Šalomounovými doly uprostřed pouště – nejstarší měděné doly na světě, nevšední přírodní scenérie, pozůstatky staroegyptského chrámu, odpoledne individuální volno v Eilatu, koupání nebo fakultativně návštěva místní podmořské observatoře a akvária, Eilat – večeře, nocleh.

11. 4. čtvrtek – snídaně, přejezd pouští Negev a Paran z Eilatu k Mrtvému moři, Ein Bokek – největší turistické centrum na břehu Mrtvého moře – kratší zastávka, pevnost Masada – Herodův palác, který sloužil králi jako útočiště před obávanou egyptskou Kleopatrou, Betlém – večeře, nocleh.

12. 4. pátek – snídaně, dopoledne Jeruzalém – Chrámová hora, kde stál tzv. první a druhý jeruzalémský Chrám, místo biblické hory Moria, skvosty umajjovské architektury mešita Al-Aksa a Skalní dóm, vyhlídka na Olivetskou horu, Zeď nářků, židovská čtvrť Starého města, náměstí Churva, Cardo – hlavní obchodní ulice v době římské, hrob krále Davida, Caenaculum – místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition – připomínka zesnutí Panny Marie, odpoledne prohlídka izraelského národního muzea v Jeruzalémě, Betlém – večeře, nocleh.

13. 4. sobota – snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt – místo s extrémními klimatickými podmínkami, vyhlídka do údolí – poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma – Judská poušť, Muzeum Milosrdný Samaritán – pozůstatky byzantského kostela a mozaiky z 5., 6. století, Jericho – Hišamovy paláce – umajovský palác z 1. poloviny 8. století, Tel es-Sultan – archeologické vykopávky nejstaršího města na světě – 10 000 let starého, Kasr al-Jahud – připomínka Ježíšova křtu na řece Jordán, pobřeží Mrtvého moře – Kalja – odpočinek, možnost koupání, Betlém – večeře, nocleh.

14. 4. neděle – snídaně, dopoledne Olivová hora, překrásný panoramatický výhled na Jeruzalém z vyhlídkové terasy, chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města – Křížová cesta (Via Dolorosa), chrám Odsouzení a Bičování Ježíše, Golgota – chrám Božího hrobu, místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, kratší individuální volno na nákupy, Betlém – večeře, nocleh.

15. 4. pondělí – snídaně, Herodium – jedna z významných pevností – luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti, Betlém – bazilika a místo Ježíšova narození, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, bývalý klášter sv. Jeronýma, možnost obědu v orientální restauraci na hlavním betlémském náměstí, odjezd na letiště ve 13.30 hod., vlastní odlet z Tel Avivu v 17:55 hod. s příletem do Prahy ve 20:55 hod.

 

* Vyhrazujeme si právo k případné změně v programu, reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek.
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst.
* Vyhrazujeme si právo odmítnout účast na zájezdu klientovi, který nebude řádně pojištěn (není podmínkou pojištění přímo u CK).

Rezervace zájezdu

Počet osob:

Dospělí*

Děti do 12 let

Další údaje:

Jméno, příjmení, titul*

Ulice, č.p.*

Město*

PSČ*

Telefon*

E-mail*

Poznámka

Poznámka