Jarní Izrael

Poznávací zájezd do Izraele s koupáním v Mrtvém moři


Cena včetně tax:
23.490,- Kč


Délka pobytu: 9 dnů
24.02. - 04.03.2019

Objednat zájezd

Návštěva dostupných biblických a historických míst např. Jeurzalém – Olivová hora, Getsemanská záhrada, chrám Božího hrobu, Betlém – bazilika narození Ježíše Krista, Mléčná jeskně, Wádi Quelt, Jericho, koupání u Mrtvého moře, Kumrán, Ein Gedi, Beit Šean, Kafarnau, plavba lodí po Galilejském jezeře, Caesarea a Tel Aviv.

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZÁJEZDU: Zájezd je technicky zajišťován cestovní kanceláří AVETOUR s.r.o.

ODBORNÝ PRŮVODCE: PhDr. Eva Janáčová, Ph.D. – historička umění specializující se na židovskou kulturu a Izrael.

UBYTOVÁNÍ: 8x Betlém – příjemný hotel střední třídy s průměrným vybavením a službami s polopenzí ve 2–3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, WIFI, manželé nebo jinak příbuzní jsou vždy zásadně na 2 lůžkovém pokoji.

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL (občerstvení na palubě v ceně letenky), po Izraeli doprava turistickým autobusem.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha, autobus v Izraeli, 8x ubytování, 7x snídaně, 8x večeře, 1x oběd, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE:  90 USD (vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotel, bakšiš pro řidiče autobusu) – platí se až v Izraeli pouze v USD, připojištění proti stornu (nepovinné) 530,-Kč / os. / pobyt, do 18 let 470,-Kč / os. / pobyt, v případě zájmu nutno uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy – pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, viz www.avetour.cz/pojisteni.html, příplatek za 1/1 pokoj = 3 990,-Kč.

POKYNY: K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 13.000,- Kč/osoba (lze i rovnou celou cenu zájezdu) a zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní agentury (CA Eva Janáčová, Novákových 32, 180 00 Praha 8) či naskenovanou na email (doporučujeme): eva@izraeltour.cz. Po připsání první zálohy (popřípadě celé platby) na účet Vám zašleme potvrzenou kopii smlouvy zpět.

Druhou zálohu ve výši 7.000 Kč/osoba je nutné uhradit po vyzvání a splatnost třetí zálohy – tzv. doplatku bude upřesněna ve  finálních pokynech, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu – striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 22 Kč / USD a v případě, že dojde ke změně výše kurzu, bude rozdíl doúčtován ve finálních informacích a pokynech, které obdržíte asi 1 měsíc před odletem.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, denní teploty kolem 15-23°C, vhodné i boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty. Koupání v Mrtvém moři (voda cca 20° C, vzduch cca 23°C).

Denní program v Izraeli v termínu 24. 2. – 4. 3. 2019

1. den

24. 2. neděle – sraz všech účastníků na letišti Václava Havla v 9:00 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pulty od č. 175-178, vlastní odlet je v 11:55 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, v 16:40 hod. přílet do Tel Avivu, cca hodinová cesta do Betléma – ubytování, večeře, nocleh.

2. den

25. 2. pondělí – snídaně, Herodium – jedna z významných pevností – luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), návštěva kláštera Mar Saba (nebude-li pršet), kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, nelze ani mužům garantovat návštěvu zevnitř, ženy mají vstup zapovězený. Toto místo žádné jiné CK nenavštěvují, pochod – procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v Betlémě – bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém – večeře, nocleh.

3. den

26. 2. úterý – snídaně, cesta na sever Izraele, Beit Shean – se může pochlubit historií starou celých 4 500 let – 18 navršených měst „na sobě“, Beit Shean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, biblická řeka Jordán, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Betlém – večeře, nocleh.

4. den

27. 2. středa – snídaně, celý den prohlídka Jeruzaléma, dopoledne Olivová hora, panoramatický výhled na město z vyhlídkové terasy, chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města – Křížová cesta (Via Dolorosa), chrám Odsouzení a Bičování Krista, odpoledne Golgota – chrám Božího hrobu, místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, Betlém – večeře, nocleh.

5. den

28. 2. čtvrtek – snídaně, Jeruzalém – Chrámová hora – Omarova mešita – Skalní dóm – hlavní panoráma Jeruzaléma, mešita Al-Aksa – biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, židovská čtvrť Starého města, náměstí Churva, Cardo – hlavní obchodní ulice v době římské, hora Sion – Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Ježíše Krista, Dormition – místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, kratší osobní volno, bazar – nákupy apod., odpoledne muzeum Yad Vashem – sugestivní památník a muzeum holocaustu, připomínka krutého pronásledování židovského národa zejména během 2. světové války, Betlém – večeře, nocleh.

6. den

1. 3. pátek – snídaně, Caesarea Přímořská – ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), Tel Aviv – procházka po příjemné městské pláži, alternativně pro zájemce volný program (Karmelské tržiště), odpoledne prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, Betlém – večeře, nocleh.

7. den

2. 3. sobota – snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt – poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma – místo s dramatickými klimatickými podmínkami, zastávka v nadmořské výšce 0 m n. m., Nábí Músa – zachovalá karavanní stanice v Judské poušti (poutní místo beduínů), tradiční místo hrobu Mojžíše, hrobka nejmilovanější Mohamedovy manželky Aiši, Jericho – nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, hora Pokušení – výstup ke skalnímu klášteru do míst, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání (vstup do kláštera dle časových a technických možností), Tel Jericho – nejstarší zaznamenané neolitické osídlení, sahající až 8.000 let před letopočet, centrum Jericha – široká nabídka suvenýrů, nákup ovoce, odpoledne relax a možnost koupání v Mrtvém moři (teplota vody cca 20 stupňů), Betlém – večeře, nocleh.

8. den

3. 3. neděle – dopoledne Kumrán – místo nálezu svitků u Mrtvého moře (1947), velice důležitých pro biblické bádání, jeden z největších archeologických nálezů 20. století, přírodní národní park Ein Gedi (jezírka, Davidův vodopád) – procházka cca 1 hodinu, pozůstatky synagogy v Ein Gedi z 5. století n. l., pevnost Masada (fakultativní výlet v hodnotě 23 USD: vstup + obě cesty lanovou dráhou) – Herodův palác, kde se mimo jiné ukrýval i před obávanou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské, symbol izraelské svobody, nezávislosti a heroizmu, Betlém – speciální slavnostní večeře na závěr spojená s posezením u vína místní betlémské značky Cremisan, nocleh.

9. den

4. 3. pondělí – ve 3:00 v noci odjezd na letiště, vlastní odlet z Tel Avivu v 7:30 hod. s příletem do Prahy v 10:35 hod místního času.

Rezervace zájezdu

Počet osob:

Dospělí*

Děti do 12 let

Další údaje:

Jméno, příjmení, titul*

Ulice, č.p.*

Město*

PSČ*

Telefon*

E-mail*

Poznámka

Poznámka