Jeruzalém a Judea

Pohodově po Izraeli


Cena včetně tax:
27.990,- Kč


Délka pobytu: 8 dnů
21.11. - 28.11.2023

Objednat zájezd

7 pobytových dnů ve Svaté zemi – navazující tématicko-poznávací cesta. Návštěva dostupných biblických míst, např. Jeruzalém – Chrámová hora, Zeď nářků, Olivová hora, Chrám Božího hrobu, památník holokaustu Yad Vashem, údolí Wádi Quelt, Betlém, Nabi Shmuel, Castel, Ein Karem, Betánie zajordánská, Jericho – Hishamův palác, pevnost Herodium aj. Koupání v Mrtvém moři – ideální pro neplavce.

ZÁJEZD POŘÁDÁ: CK AVETOUR s.r.o.,  její slevové kupóny je možné u nás plně uplatnit.

ODBORNÝ DOPROVOD: PhDr. et Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.

UBYTOVÁNÍ: 7x v Betlémě v *** hotelu (místní klasifikace) s polopenzí ve 2–3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy zásadně na 2 lůžkovém pokoji.

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Palestině doprava klimatizovaným turistickým autobusem.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu v minimální výši 990 Kč/ os. a zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši emailovou adresu: eva@izraeltour.cz.

Po obdržení zálohy (platby) potvrdíme kopii smlouvy zpět, druhá záloha 12 000 Kč/os. je splatná do 11. 9. 2023, doplatek zájezdu je splatný do 6. 10. 2023, aktuální informace k cestám do zahraničí v souvislosti s covid-19 naleznete ZDE, finální pokyny a informace k odletu obdržíte cca měsíc před odletem, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu –  striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována do 22 Kč / USD a do 24 Kč / Euro, minimální počet účastníků: 40.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, osušky pokrývku hlavy, boty do vody, opalovací krém, zcela orientační kapesné ve výši od 250 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 15–25°C.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha, turistický klimatizovaný autobus v Izraeli a Palestině, letištní bezpečnostní taxy, palivový příplatek, 7x ubytování s polopenzí, servis průvodce, ochutnávka vína Cremisan, oběd v orientální restauraci, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: příplatek 140 USD – platí se až v Izraeli pouze v USD (vstupy do vybraných hrazených objektů, bakšiš na hotel, pro řidiče autobusu, servis místního průvodce), *pojištění léčebných výloh v zahraničí + připojištění storno poplatku 590 Kč/os./pobyt, NEBO pojištění léčebných výloh v zahraničí 290 Kč/os./pobyt, v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, dodatečně nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), jednolůžkový pokoj 3 990 Kč/pobyt.

PROGRAM:

1. den

21. 11. úterý – sraz všech účastníků v cca 18:50 hod. na Letišti Václava Havla (čas bude upřesněn ve finálních pokynech) v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 u prosklené stěny na konci terminálu, odlet je ve 22:05 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

2. den

22. 11. středa – v 02:45 hod. přílet do Tel Avivu, přesun na hotel do Betléma – rychlé ubytování, snídaně v 10:00 hod., celý den pobyt v Betlémě – bazilika a místo Ježíšova narození, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, bývalý klášter sv. Jeronýma, individuální volno na nákupy, Betlém – večeře, nocleh.

3. den

23. 11. čtvrtek – snídaně, celý den Jeruzalém. Dopoledne Chrámová hora, kde stál tzv. první a druhý jeruzalémský Chrám, místo biblické hory Moria, skvosty umajjovské architektury mešita Al-Aksa a Skalní dóm, vyhlídka na Olivetskou horu, Zeď nářků, židovská čtvrť Starého města, synagoga Churva, Cardo – hlavní obchodní ulice v době římské, procházka po židovských střechách nad muslimskou čtvrtí, hrob krále Davida, Caenaculum – místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition – připomínka zesnutí Panny Marie, odpoledne prohlídka památníku holokaustu Yad Vashem a Zahrady spravedlivých, Betlém – večeře, nocleh.

4. den

24. 11. pátek – snídaně, překrásné údolí Wádi Quelt – místo s extrémními klimatickými podmínkami, vyhlídka do údolí – poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma – Judská poušť, Muzeum Milosrdný Samaritán – pozůstatky byzantského kostela a mozaiky z 5., 6. století, Jericho – Hišamovy paláce – umajovský palác z 1. poloviny 8. století, Tel es-Sultan – archeologické vykopávky nejstaršího města na světě – 10 000 let starého, Kasr al-Jahud – připomínka Ježíšova křtu na řece Jordán, pobřeží Mrtvého moře – Kalja – odpočinek, možnost koupání, Betlém – večeře, nocleh

5. den

25. 11. sobota – snídaně, Nabi Šmuel – hrobka starozákonního proroka Samuela s archeologicky odkrytou vesnicí, jejíž počátky sahají až do období Šalamounova chrámu, Castel – klíčový bod z doby války za nezávislost, který byl svědkem tvrdých bojů mezi Židy a Araby v době vzniku Izraele, Ein Karem – malebná vesnice s kostelem Jana Křtitele a Navštívení Panny Marie, Betlém, večeře, nocleh.

6. den

26. 11. neděle – snídaně, celý den Jeruzalém. Dopoledne Olivová hora, překrásný panoramatický výhled na Jeruzalém z vyhlídkové terasy, chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města – Křížová cesta (Via Dolorosa), chrám Odsouzení a Bičování Ježíše, Rakouský poutní hospic, Golgota – chrám Božího hrobu, místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, individuální volno na nákupy nebo procházka do nového města, Betlém – večeře, nocleh.

7. den

27. 11. pondělí – snídaně, Betánie zajordánská – Kostel sv. Lazara, který připomíná jeho zmrtvýchvstání, Nabi Musa – pouštní pevnost, mešita s kenotafem Mojžíše a hrobka Aiši – nejoblíbenější manželky proroka Mohameda, řecko-ortodoxní klášter Pokušení nad Jerichem – připomínka Ježíšova pokoušení ďáblem na poušti, Kumrán – centrum esejců v Ježíšově době a nález starozákonních svitků v roce 1947, Mrtvé moře – krátký odpočinek, možnost koupání, Betlém – speciální večeře na závěr pobytu s posezením u vínka místní betlémské značky Cremisan, nocleh.

8. den

28. 11. úterý – snídaně, Bet Sahour – Pastýřská pole – katolické místo, kde se podle tradice anděl zjevil pastýřům, aby jim zvěstoval narození Ježíše, Herodium – jedna z významných pevností, luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti, oběd v orientální restauraci v Betlémě, kolem 13:30 hod. odjezd na letiště, v 17:45 hod. odlet s příletem do Prahy ve 20:55 hod.


* Vyhrazujeme si právo k případné změně v programu, reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek.
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst.
* Vyhrazujeme si právo odmítnout účast na zájezdu klientovi, který nebude řádně pojištěn (není podmínkou pojištění přímo u CK)

Rezervace zájezdu

Počet osob:

Dospělí*

Děti do 12 let

Další údaje:

Jméno, příjmení, titul*

Ulice, č.p.*

Město*

PSČ*

Telefon*

E-mail*

Poznámka

Poznámka