Jordánsko

Luxusní poznávací zájezd po krásách Jordánska


Cena včetně tax:
35.990,- Kč


Délka pobytu: 8 dnů
09.02. - 16.02.2023

Vyprodáno

7 pobytových dnů – speciální tématicko-poznávací okruh, návštěva dostupných biblických, historických i moderních míst, např. Betánie za Jordánem – místo Ježíšova křtu, Umm Kajs, Umm Ar-Rasas, Madaba, unikátní pouštní zámečky Kasr Charana, Kusajr Amra a Kasr Azrak, Ammán, hora Nebo, koupání v Mrtvém moři, návštěva úžasného skalního komplexu Petra + Malá Petra, křižácký hrad Šobak.

ZÁJEZD POŘÁDÁ: CK AVETOUR s.r.o., její slevové kupóny je možné u nás plně uplatnit.

ODBORNÝ PRŮVODCE: PhDr. Eva Janáčová, Ph.D. – historička umění specializující se na Izrael a Jordánsko.

UBYTOVÁNÍ: 7x v Jordánsku v kvalitních **** hotelích s polopenzí, vždy ve dvoulůžkových pokojích (páry + dvojice), třílůžkové pokoje pouze na vyžádání, v případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky, po Jordánsku doprava klimatizovaným turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu v minimální výši 13 000 Kč / 520 Euro / os., zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, nebo osobně, příp. oskenovanou e-mailem, po obdržení zálohy (platby) potvrdíme kopii smlouvy zpět, doplatek prosíme uhradit do 23. 12. 2022, aktuální informace k cestám do zahraničí v souvislosti s covid-19 naleznete ZDE, cca měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k odletu, minimální platnost cestovního dokladu je 6 měsíců po návratu - striktně vyžadováno, pro návštěvu Jordánska doporučujeme platnost pasu 1 rok po návratu, cena zájezdu je kalkulována do 22 Kč / USD a do 25 Kč / Euro (pro úhradu v Eurech), minimální počet účastníků: 25

Všem účastníkům zajistíme jordánská víza – budete včas vyzvání k dodání konkrétních údajů k vyřízení této formality.

DOPORUČENÍ: vhodné boty do přírody, pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 250 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 10-15 °C a s vědomím, že při vstupu do kostelů i mešit se striktně vyžadují zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů).

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Ammán – Praha s odbaveným zavazadlem do 20 kg + batoh/kabelka, letištní a bezpečnostní taxy, autobusová přeprava, 7x ubytování s polopenzí, servis české průvodkyně a místního průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: příplatek 210 USD vybírá se na místě v USD (zahrnuje: vstupy do všech vybraných objektů včetně nákladného vstupu do Petry, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče a jordánské vízum), *pojištění léčebných výloh v zahraničí 490 Kč / 20 Eur / os. / pobyt, připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 790 Kč / 32 Eur / os. / pobyt, v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), jednolůžkový pokoj za 9 990 Kč / 400 Eur / pobyt

 PROGRAM:

1. den

9. 2. čtvrtek – sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla v Praze v 8:30 hod. na Terminálu 1 na konci u prosklené stěny, odlet v 11:05 hod. do Ammánu – přílet v 15:55 hod. místního času, ubytování Ammán – večeře, nocleh.

2. den

10. 2. pátek – snídaně, Umm Qais s nádherným panoramatickým výhledem na Golanské výšiny a Galilejské moře – místo, které křesťanská tradice spojuje s Ježíšovým zázrakem vyhnání démonů z dvou posedlých mužů, Wádí Jarmuk – panoramatická projížďka údolím hraniční řeky Jarmuk v blízkosti jordánsko-izraelské hranice (v závislosti na bezpečnostně politické situci), Ajloun/Adžlun – Kalabat Rabad – pozůstatky krásného hradu, vystavěný ve 12. století muslimy za účelem obrany proto křižáckým výpadům, ubytování Ammán – večeře, nocleh.

3. den

11. 2. sobota – snídaně, dopoledne prohlídka velkolepé mešity krále Abdalláha v Ammánu, poté okružní jízda po pouštních zámečcích v okolí Ammánu, do jejichž výzkumu se významným způsobem zapsal český badatel Alois Musil – Kasr Charana, Kusajr Amra, Kasr Azrak a oáza Azrak – přírodní rezervace, Ammán – večeře, nocleh.

4. den

12. 2. neděle – snídaně, cestou podél Mrtvého moře krásné vyhlídky na Wadi Araba a Šarské hory, Madaba – významné křesťanského město – kostel sv. Jiří, v němž se nachází vzácná mozaika ze šestého století n. l. – nejstarší vyobrazení Svaté země a Jeruzaléma, hora Nebo – místo, odkud Mojžíš pohleděl na Svatou zemi a kde poté rovněž zemřel, Betánie za Jordánem zapsaná v seznamu dědictví UNESCO. Jde o nejdůležitější poutní místo v Jordánsku – místo Ježíšova křtu, zde Jan Křtitel křtil vodou zástupy, které se přicházely vyznávat ze svých hříchů. Okolí řeky Jordán je zároveň zajímavou přírodní rezervací. Horké a vlhké podnebí vytváří spolu s nízkou nadmořskou výškou jakýsi přírodní skleník, oblast je tak zaručeně nejzelenější v celém Jordánsku. Mrtvé moře – kratší relax, možnost koupání (voda cca 18, vzduch cca 22 stupňů), Ammán – večeře, nocleh.

5. den

13. 2. pondělí – snídaně, dopoledne prohlídka centra Ammánu, který byl ve starověku hlavním městem národa Amónců a později významným helenistickým centrem – římské divadlo z druhého století n. l., citadela – prohlídka, umajjovský palác, archeologické muzeum, odpoledne Jeraš – jeden z nejlépe dochovaných a nejkompletnějších helenistickým a římských provinčních měst Blízkého východu a vůbec na světě, Ammán – večeře, nocleh.

6. den

14. 2. úterý – snídaně, Umm Ar-Rasas – místo zmiňované ve Starém i Novém zákonu – trosky opevněného města ukrývají několik budov, čtyři kostely a krásné mozaiky, dále putování po tzv. královské cestě – Karak – prohlídka významného křižáckého hradu, příjezd do Petry na hotel – večeře, nocleh.

7. den

15. 2. středa – snídaně, celodenní návštěva Petry jednoho z divů světa – zřejmě nejkrásnějšího archeologického naleziště na světě – skalní město Petra – fascinující skalní komplex zapsaný v seznamu světového dědictví UNESCO, který byl osídlený ještě dávno před počátkem našeho letopočtu, zejména národem Nabatejců, na některých úsecích lze využít oslíky a velbloudy (za poplatek), jedná se o vrchol celého zájezdu. Po vstupu do Petry průchod cca 1 km dlouhou klikatou a úzkou soutěskou Sík, jejíž stěny jsou vysoké přes 100 m. Od 3. století př. n. l. byla Petra slavným hlavním městem Nabatejského království. Západními cestovateli byla objevena roku 1812. Hlavními památkami jsou tzv. pokladnice Al Chazneh, divadlo, královské hrobky a zdatnější turisté mohou navštívit i skalní klášter Ad-Dér, k večeru Mojžíšův pramen ve Wádí Musa, návrat na hotel, Petra – večeře, nocleh.

8. den

16. 2. čtvrtek – snídaně, Malá Petra – nabatejské stavby v malebné soutěsce, Šobak – malebný křižácký hrad ze 12. století, tříhodinový přesun na letiště zpět do Ammánu – odlet v 16:20 hod. s příletem do Prahy na Letiště Václava Havla v 19:35 hod.

* Vyhrazujeme si právo k případné změně v programu, reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst
* Vyhrazujeme si právo odmítnout účast na zájezdu klientovi, který nebude řádně pojištěn (není podmínkou pojištění přímo u CK)