Vánoce v Izraeli

Zažijte nevšední Vánoce v Izraeli.


Cena včetně tax:
21.990,- Kč


Délka pobytu: 7 dnů
23.12. - 29.12.2019

Vyprodáno

Tématicko poznávací okruh s návštěvou starodávných a biblických míst: např. Jeruzalém, Betlém, Jericho, hora Pokušení, Kafarnaum, Megiddo, Beit Šean, Caesarea Přímořská, Tel Aviv, pevnost Herodion a plavbou po Galilejském jezeře.

ZÁJEZD POŘÁDÁ CK AVETOUR s.r.o.,  jejíž slevové kupóny je možné u nás plně uplatnit.

ODBORNÝ PRŮVODCE: PhDr. Eva Janáčová, Ph.D. – historička umění a religionistka specializující se na Izrael a židovskou kulturu.

UBYTOVÁNÍ:  6x Betlém – příjemný hotel střední třídy s průměrným vybavením a službami s polopenzí ve dvou až tří lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, zdarma přístup k PC. Manželé, nebo jinak příbuzní jsou vždy zásadně na dvojlůžkovém pokoji. V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 pokoj za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli doprava klimatizovaným turistickým autobusem.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu, k zařazení do zájezdu je nutné ji vyplnit a podepsat a uhradit zálohu ve výši 9.000 Kč/osoba do data rezervace uvedeného na smlouvě, doplatek částky je pak splatný nejpozději do 7. 11. 2019, finální pokyny k odletu  a další praktická sdělení obdržíte přibližně měsíc před odletem. Minimální platnost cestovního dokladu je šest měsíců po návratu – striktně vyžadováno. Cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 22 Kč/USD, minimální počet účastníků: 40.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, autobusovou přepravu, 6x ubytování s polopenzí, 1x oběd v Betlémě, servis českého a místního průvodce, ochutnávka vína Cremisan, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše 7 miliónů Kč/osoba, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: příplatek 100 USD – vybírá se na místě pouze v USD (zahrnuje: vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče autobusů), připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 460 Kč/osoba, pro studenty do 18 let 410 Kč/osoba, v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, dodatečně nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html), jednolůžkový pokoj za příplatek 2.900 Kč.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 250 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 8–20°C a s vědomím, že při vstupu do synagog, kostelů i mešit se striktně vyžadují zakrytá kolena a ramena (u žen i mužů).

PODROBNÝ PROGRAM:

1. den

23. 12. pondělí – sraz všech účastníků je ráno v 08:45 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult č. 175-178, vlastní odlet je v 11:45 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, po přistání v 16:25 hod. místního času autobusový transfer z Tel Avivu do Betléma na hotel – ubytování, večeře, nocleh.

2. den

24. 12. úterý – snídaně, celý den individuální volno v Betlémě (možnost navštívit baziliku a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, pozůstatky Jeronýmova kláštera, kaple Mléčné jeskyně, průvody arabských Skautů, hudební program na Mírovém náměstí v Betlémě), neopakovatelná atmosféra v místě, kde se zrodilo křesťanství, v 18 hod. společná sváteční večeře na hotelu, večer posezení u vánočního stromečku s dárečkem pro každého, případný večerní program se slavnou půlnoční mší svatou oslavující narození Ježíše Krista – není garantováno, Betlém – večeře, nocleh.

3. den

25. 12. středa – snídaně, Beit Shean – se může pochlubit historií starou celých 4 500 let – 18 navršených měst „na sobě“, Beit Shean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, biblická řeka Jordán, biblická řeka Jordán, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Betlém – večeře, nocleh.

4. den

26. 12. čtvrtek – snídaně, údolí Wádi Quelt – vyhlídka do údolí, místo s extrémními klimatickými podmínkami, poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, hora Pokušení (zespodu vyhlídka na klášter), Jericho – nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem (centrum města), Tel Jericho – nejstarší vykopávky města datujícího se až do neolitu cca 8.000 let před n. l., pevnost Masada (lanovkou nahoru) – Herodův palác, kde se ukrýval před obávanou egyptskou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské – symbol izraelské svobody a nezávislosti, možnost krátkého koupání v Mrtvém moři – teplota vzduchu a vody kolem 20 stupňů, Betlém – večeře, nocleh.

5. den

27. 12. pátek – snídaně, celý den Jeruzalém – panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, chrám Smrtelné úzkosti Krista, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, Jidášova jeskyně zrady, poté přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města, Křížová cesta (Via Dolorosa), po které kráčel Kristus před svou smrtí, kaple Bičování a Odsouzení Pontským Pilátem, Hadriánův oblouk, Golgota – chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, Zeď nářků – pozůstatek židovského Chrámu, místní trh – osobní volno, Betlém – večeře, nocleh.

6. den

28. 12. sobota – snídaně, Megido – starozákonní biblické významné město, v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem, tato magická lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv. Vozové město s 30 m dlouhým podzemním tunelem, Caesarea Přímořská – ohromující „trosky“ antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Piláta Pontského, působili zde i apoštol Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), Tel Aviv, prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, socha velryby s Jonášem „v břiše“, kostel. sv. Petra, překrásný pohled na městskou pláž Středozemního moře, Betlém – večeře, nocleh.

7. den

29. 12. neděle – snídaně, ráno odjezd na Herodium – jedna z významných pevností – luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti – jedinečný zážitek, v poledne oběd v orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne odjezd na letiště do Tel Avivu, odlet v 17:45 hod. s příletem do Prahy na letiště Václava Havla ve 20:55 hod.


* Vyhrazujeme si právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek.
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst.