Vánoce v Izraeli


Cena včetně tax:
23.490,- Kč


Délka pobytu: 8 dnů
21.12. - 28.12.2021

Objednat zájezd

Tematicko-poznávací okruh s návštěvou starodávných a biblických míst: Jeruzalém, Betlém, Jericho, Chamat Tverja, Caesarea Přímořská, Megido, Kafarnaum, biblická řeka Jordán, pevnost Masada, pevnost Herodium, Tel Aviv. Možnost koupání v Mrtvém moři plavba po Galilejském jezeře.

UBYTOVÁNÍ: 7x v Betlémě v příjemném a klidném hotelu San Antonio, pokoje s TV a se sociálním zařízením (solidní hotel se standardním vybavením a službami).

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit na pokoj k jinému klientovi, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Palestině doprava turistickým autobusem.

ZÁJEZD POŘÁDÁ CK AVETOUR s.r.o.,  její slevové kupóny je možné u nás plně uplatnit.

ODBORNÝ PRŮVODCE: PhDr. Eva Janáčová, Ph.D. – historička umění specializující se na Izrael a židovskou kulturu.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu, k zařazení do zájezdu je nutné ji vyplnit a podepsat a uhradit zálohu ve výši 9.000 Kč/osoba do data rezervace uvedeného na smlouvě, doplatek částky je pak splatný nejpozději do 5. 11. 2021, finální pokyny k odletu  a další praktická sdělení obdržíte přibližně měsíc před odletem. Minimální platnost cestovního dokladu je šest měsíců po návratu – striktně vyžadováno. Cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 22 Kč/USD, minimální počet účastníků: 40.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, denní teploty kolem 5 – 15°C, u Mrtvého moře i 20°C, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha, autobus v Izraeli, 7x ubytování, 7x snídaně, 6x večeře (z toho 1x vánoční speciál) 1x oběd, vánoční dáreček, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, pevnost Masada s lanovkou v ceně, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše 7 mil. Kč, servis průvodce, posezení u vínka, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: 100 USD (vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotel, bakšiš pro řidiče autobusu) – platí se až v Izraeli v USD, příplatek za 1/1 pokoj 2 900 Kč, připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 490 Kč / os. / pobyt, osoba do 18 let 440 Kč / os. / pobyt, v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (slouží pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, viz http://www.avetour.cz/pojisteni.html).

Denní program:

21. 12. úterý – sraz všech účastníků je ráno v 18:45 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, na konci terminálu u prosklené stěny, vlastní odlet je v 22:00 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol.

22. 12. středa – po přistání v 02:40 hod. místního času autobusový transfer z Tel Avivu do Betléma na hotel, pozdější snídaně v 10:00 hod., Betlém – bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, pozůstatky Jeronýmova kláštera, kaple Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, Betlém – večeře, nocleh.

23. 12. čtvrtek – snídaně, biblická řeka Jordán – zastávka v Kasr al-Jahud, připomínka Ježíšova křtu na hranicích s Jordánskem, Chamat Tverja – archeologické vykopávky a pozůstatky synagogy ze 3. – 4. století s mozaikovým kobercem se zodiakem, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Tamar be-kvar – nákup koření a sušeného ovoce, Betlém – večeře, nocleh.

24. 12. pátek – snídaně, celodenní volný vánoční program v Betlémě, průvody skautů v Betlémě, večer posezení u vánočního stromečku s dárečkem pro každého, speciální vánoční večeře, v noci večerní program se slavnou půlnoční mší svatou oslavující narození Ježíše Krista – není garantováno, Betlém – večeře, nocleh.

25. 12. sobota – snídaně, celý den Jeruzalém – panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, chrám Smrtelné úzkosti Krista, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, Jidášova jeskyně zrady, poté přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města, Křížová cesta (Via Dolorosa), po které kráčel Kristus před svou smrtí, kaple Bičování a Odsouzení Pontským Pilátem, Hadriánův oblouk, Golgota – chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, Zeď nářků – pozůstatek židovského Chrámu, místní trh – osobní volno, Betlém – večeře, nocleh.

26. 12. neděle – snídaně, údolí Wádi Quelt – vyhlídka do údolí, místo s extrémními klimatickými podmínkami, poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, hora Pokušení (zespodu vyhlídka na klášter), Jericho – nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem (centrum města), Tel Jericho – nejstarší vykopávky města datované až do neolitu cca 8.500 let před n. l., pevnost Masada (lanovkou nahoru) – Herodův palác, kde se ukrýval před obávanou egyptskou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské – symbol izraelské svobody a nezávislosti, možnost krátkého koupání v Mrtvém moři – teplota vzduchu a vody kolem 20 stupňů, Betlém – večeře, nocleh.

27. 12. pondělí – snídaně, Caesarea Přímořská – ohromující „trosky“ antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Piláta Pontského, působili zde i apoštol Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), Megido – starozákonní biblické významné město, v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem, tato magická lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv. vozové město s 30 m dlouhým podzemním tunelem, Tel Aviv, prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu,  socha velryby s Jonášem „v břiše“, kostel. sv. Petra, překrásný pohled na městskou pláž Středozemního moře, návštěva místního trhu s ovocem a zeleninou, Betlém – večeře, nocleh.

28. 12. úterý – snídaně, ráno odjezd na Herodium – jedna z významných pevností – luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti – jedinečný zážitek, v poledne oběd v orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne odjezd na letiště do Tel Avivu, odlet v 17:45 hod. s příletem do Prahy na letiště Václava Havla ve 20:55 hod.

* Vyhrazujeme si právo k případné změně v programu, reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek.

* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst.

 

Rezervace zájezdu

Počet osob:

Dospělí*

Děti do 12 let

Další údaje:

Jméno, příjmení, titul*

Ulice, č.p.*

Město*

PSČ*

Telefon*

E-mail*

Poznámka

Poznámka