Vánoční Izrael

Oslavte vánoční svátky v Izraeli


Cena včetně tax:
20.990,- Kč


Délka pobytu: 8 dní
21.12. - 28.12.2017

Objednat zájezd

PROGRAM: 7 pobytových dnů v Izraeli – cestování po biblických a historických místech prastarých kultur a civilizací. Hlavní důraz je kladený na vánoční program spjatý s narozením Ježíše v Betlémě.

Návštěva dostupných biblických a historických míst např. Jeruzalém, Betlém, Jericho, Beit Shean,  Kafarnaum, biblická řeka Jordán, pevnost Masada, Tel Aviv aj. Koupání v Mrtvém moři plavba po Galilejském jezeře!

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZÁJEZDU: Zájezd je technicky zajišťován cestovní kanceláří AVETOUR s.r.o.

ODBORNÝ PRŮVODCE: PhDr. Eva Janáčová, Ph.D. – historička umění a religionistka specializující se na židovskou kulturu a Izrael.

UBYTOVÁNÍ:   7x v Betlémě v příjemném a klidném hotelu San Antonio (**/***), nebo hotelu Star, či Bethlehem Inn, ve dvou, výjimečně tří-lůžkových pokojích s TV a se sociálním zařízením (solidní hotely střední třídy s průměrným vybavením a službami).

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit 1/1 za příplatek.

PŘEPRAVA: letecky s  izraelskou společností UP by EL AL, po Izraeli doprava turistickým autobusem.

POKYNY: vyplňte objednávku na stránce www.izraeltour.cz, obratem Vám zašleme cestovní smlouvu. K zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 9.000,- Kč/osoba (lze i rovnou celou cenu zájezdu) a zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní agentury či naskenovanou na email (doporučujeme): eva@izraeltour.cz. Po připsání první zálohy (popřípadě celé platby) na účet Vám zašleme potvrzenou kopii smlouvy zpět.

Druhou zálohu ve výši 9.000 Kč/osoba je nutné uhradit po vyzvání a splatnost doplatku bude upřesněna ve  finálních pokynech, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu – striktně vyžadováno, cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25 Kč / USD a v případě, že dojde ke změně výše kurzu, bude rozdíl doúčtován ve finálních informacích a pokynech, které obdržíte asi 1 měsíc před odletem.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, denní teploty v plusových hodnotách kolem 10 – 22°C, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Tel Aviv – Praha, autobus v Izraeli, 7x ubytování, 7x snídaně, 6x večeře, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše 3 mil. Kč, servis průvodce, vánoční dáreček, posezení u vínka, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Plně akceptujeme platné slevové kupóny CK AVETOUR s.r.o. Prosím zašlete je společně s vyplněnou cestovní smlouvou, na pozdější zaslání nemůžeme brát zřetel.

CENA NEZAHRNUJE: 90 USD (vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotel, bakšiš pro řidiče autobusu) – platí se až v Izraeli v USD, příplatek za 1/1 pokoj 2.400,- Kč, připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 490,- Kč/os./pobyt, osoba do 18 let 440,- Kč, v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (slouží pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, viz http://www.avetour.cz/pojisteni.html).

PODROBNÝ PROGRAM:

1. den

21.12. čtvrtek – sraz všech účastníků je večer v 19:00 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pult č. 175-178, vlastní odlet je ve 22:15 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol. Noční autobusový transfer z Tel Avivu do Betléma na hotel – ubytování

2. den

22.12. pátek – pozdější snídaně cca v 10:00 hod., Betlém – bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, pozůstatky Jeronýmova kláštera, kaple Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, Betlém – večeře, nocleh

3. den

23.12. sobota – snídaně, celodenní výlet do Jeruzaléma – Olivová hora, panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, Dominus Flevit – Pán zaplakal – místo odkud Ježíš mimo jiné předpověděl zničení Jeruzaléma, Getsemanská zahrada, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti, Staré město – chrám Odsouzení a Bičování, Via Dolorosa – cesta kterou podstoupil Kristus na místo svého ukřižování, Golgota – chrám Božího hrobu – místo ukřižování Ježíše Krista, Betlém – večeře, nocleh

4. den

24.12. neděle – snídaně, celodenní volný vánoční program v Betlémě, průvody skautů v Betlémě, večer posezení u vánočního stromečku s dárečkem pro každého, speciální vánoční večeře, v noci večerní program se slavnou půlnoční mší svatou oslavující narození Ježíše Krista – není garantováno, Betlém – večeře, nocleh

5. den

25.12. pondělí – snídaně, údolí Wádi Quelt – vyhlídka do údolí, místo s extrémními klimatickými podmínkami, poslední Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma, Nábi Musa – nádherná pouštní muslimská poustevna s mešitou v Judské poušti, hora Pokušení (zespodu prohlídka kláštera), Jericho – nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté prorokem Jozuem (centrum města), Tel Jericho – nejstarší vykopávky města datujícího se až do neolitu cca 8.000 let před n. l., pevnost Masada (fakultativní vstup) – Herodův palác, kde se ukrýval před obávanou egyptskou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské – symbol izraelské svobody a nezávislosti, možnost krátkého koupání v Mrtvém moři – teplota vzduchu a vody kolem 20 stupňů, Betlém – večeře, nocleh

6. den

26.12. úterý – snídaně, Beit Shean – se může pochlubit historií starou celých 4 500 let – 18 navršených měst „na sobě“, Beit Shean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, biblická řeka Jordán, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Betlém – večeře, nocleh

7. den

27.12. – snídaně, Jeruzalém – Chrámová hora – Omarova mešita – Skalní dóm – hlavní panoráma Jeruzaléma, mešita Al-Aksa – biblická hora Moria, autentické místo prvního i druhého židovského chrámu, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, hora Sion – Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Ježíše Krista, Dormition – místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, kratší osobní volno, bazar – nákupy apod., odpoledne muzeum Yad Vashem – sugestivní památník holocaustu, připomínka krutého pronásledování židovského národa zejména během 2. světové války, Betlém – večeře, po večeři ještě posezení u vínka místní betlémské značky Cremisan na závěr pobytu, nocleh

8. den

28.12. – snídaně, Tel Aviv – moderní Izrael, procházka kolem příjemné městské pláže, prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, po poledni odjezd na letiště, ve 21:15 hod. přílet do Prahy na letiště Václava Havla

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

  • Při vstupu do kostelů, synagog a mešit se striktně vyžadují zakrytá kolena a ramena, a to jak u žen, tak u mužů.
  • Vyhrazujeme si právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní) reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek, především bezpečnostních. U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst a v případě špatného počasí je možné prohození některých dnů. 

Rezervace zájezdu

Počet osob:

Dospělí*

Děti do 12 let

Další údaje:

Jméno, příjmení, titul*

Ulice, č.p.*

Město*

PSČ*

Telefon*

E-mail*

Poznámka

Poznámka